Zespół i doświadczenie

Monika Jakubaszek-Zwolińska

Prezes Zarządu

+ 48 22 630 34 92
+ 48 690 999 606
m.jakubaszek@whiterock.pl

Języki

polski, angielski, holenderski

Doświadczenie

  • RBS Bank (Polska) S.A.  2008-2013 (5 lat)
  • ABN Amro (Bank) Polska S.A. 2006-2008 (2 lata)
  • Raiffeisen Bank Polska S.A. 2000-2006 (6 lat)
  • Rabobank Polska S.A. 1999-2000 (1 rok)

Monika posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie strukturyzowania (refinansowania) oraz restrukturyzacji zadłużenia. Na przestrzeni lat w międzynarodowych instytucjach finansowych, kierowała zespołami w bankowości korporacyjnej.

Pracuje po stronie przedsiębiorców reprezentując ich przy pozyskiwaniu finansowania od banków a także od funduszy mezzanine, strukturyzując finansowania bilateralne i konsorcjalne. Koordynuje opracowania biznes planów, modeli finansowych, konsolidacji spółek a następnie prowadzi obsługę udzielonych finansowań, działając po stronie kredytobiorców.

W przypadku restrukturyzacji finansowej, zarówno „miękkiej”, polegającej na rozterminowaniu kredytów, jak i „twardej”, dotyczącej postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości, działa w zależności od sprawy po stronie banków, lub za zgodą banków, po stronie restrukturyzowanych przedsiębiorców. Doradzała z sukcesem przy wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Monika zajmuje się również doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania inwestorów dla przedsiębiorców, kierując całym procesem inwestycyjnym i koordynując pracę doradców prawnych i podatkowych.


Bożena Rozwora

Dyrektor

+48 603 783 921
b.rozwora@whiterock.pl

Języki

polski

Członkostwo

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Doświadczenie

  • Bank Ochrony Środowiska S.A. 2005-2018 (13 lat)
  • DZ BANK Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank  Amerykański w Polsce S.A.) 1994-2004 (10 lat)
  • BRE i OS MEGABANK S.A. 1993 –1994 (1 rok)
  • Interbank S.A. 1991- 1993 (2 lata)
Bożena specjalizuje się w procesach restrukturyzacji i windykacji. Opracowuje  najbardziej optymalne  strategie postępowania  w zakresie restrukturyzacji umownej, ustawowej oraz  windykacji. Działa  na rzecz banków lub za ich zgodą na rzecz kredytobiorców. Prowadzi obsługę  restrukturyzacji, działając po stronie kredytobiorców. Doradza w procesach  sprzedaży / nabycia wierzytelności.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych polskich i międzynarodowych, w których kierowała zespołami ryzyka kredytowego oraz restrukturyzacji i  windykacji.
Uczestniczyła w złożonych procesach  restrukturyzacyjnych w tym największych na rynku bankowym z udziałem wielu wierzycieli  finansowych.
 
Posiada także doświadczenie we wdrażaniu i rozwijaniu narzędzi informatycznych wspierających i optymalizujących  procesy odzyskiwania należności.